[2s.mk-friends] Студентски хакатон „Програмирај за подобро високо образование“

jovanka.gulicoska at gmail.com jovanka.gulicoska at gmail.com
Mon Feb 23 11:52:05 UTC 2015


Може да ме рачунате и мене.

Поздрав,
Јованка—
Sent from Mailbox

On Mon, Feb 23, 2015 at 12:45 PM, Blagoj Petrushev <b.petrushev at gmail.com>
wrote:

> Здраво,
> (не можам да го најдам оригиналниот тред)
> Јас се пријавувам за ментор, можам да подучувам за python бекенд, веб
> сервиси, бази на податоци (рел/нерел), скрејпинг, дата mining и
> слично.
> Поздрав,
> Баже
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20150223/26cf679d/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list