[2s.mk-friends] Подобрување на проверка на правопис во Firefox/OpenOffice

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Thu Mar 31 11:34:27 UTC 2016


Здраво Димитриј,

Ја поздравувам иницијативата и колку можел би помогнал.

Поздрав,
Гоце

--

Goce Mitevski
Independent Graphic and Web Designer

■ http://www.nicer2.com/http://www.linkedin.com/in/gocemitevski


I'm on Twitter: @GoceMitevski


2016-03-29 23:00 GMT+02:00 Димитриј Мијоски <dmjpp at hotmail.com>:
> Здраво до сите,
>
> заинтересиран сум да се активирам во движењето за локализација на слободен
> софтвер, кое колку што можам да забележам се движи побавно отколку што се
> надевам.
>
> Поконкретно, мене ме интересира работа на македонскиот јазик во алатката за
> проверка на правопис HUNSPELL што се користи во голем број на отворен па и
> затворен софтвер (Firefox, Chrome, Open/LibreOffice, MAC OS X). Таа
> функционалност моментално постои за македонски јазик, но е со слаб квалитет.
> Забележително послаб од, на пример, македонскиот проверувач на правопис во
> MS Word.
>
> Планот ми е, освен јас, да побарам и други луѓе кои би биле заинтересирани
> за оваа работа, можеби и луѓе јазичари, а не само информатичари. Идеално,
> ако ова тргне, можеби повторно би се зголемил општиот интерес за
> локализација на слободен софтвер. Но да не одиме предалеку засега.
>
> Од техничка гледна точка, сега ќе бидам краток. За Хунспелл има две
> датотеки, .dic и .aff. Првата е речник со зборови, а втората содржи правила
> како од еден збор да изведуваме други зборови На пример, од врата добиваме
> вратата, вратава и вратана.
>
> За почеток, дали може да се јават луѓе што работеле на ова проблематика, тие
> што го правеле речникот што сега е достапен, и луѓе што се заинтересирани да
> поработат на ова на било кој начин во иднина, директно (работа на речниците)
> или индиректно (ангажирање на луѓе за овој проект, за преведување,
> организација, наоѓање начин на финансирање хехе)?
>
> Поздрав,
> Димитриј.
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>


More information about the Ossm-members mailing list