[2s.mk-friends] Состанок во хаклаб (03.09.2018, 18:00ч.)

Hristijan Burmuzoski lord.of.your.lives at gmail.com
Thu Sep 6 14:30:17 CEST 2018


Записник од неофицијалниот состанок.

1. Членство
Условите, бенефитите и обврските на членовите на хаклаб нема потреба да
се менуваат.
Членството не гарантира клуч. Книгите во библиотеката се достапни за сите.

2. Информации за јавноста
Блогот и веб сајтовите поврзани со хаклаб и 2СМК имаат ограничена
функционалност и неточни или застарени информации. Треба да се
апјдетираат. Блогот треба да има календар со редовни настани.

3. Настани
Зошто луѓе доаѓаат во хаклаб? Зошто остануваат? Зошто стануваат членови
или донираат?
Настаните брендирани со Сподели (Кино, Знаење итн) веројатно се
најдобриот начин за привлекување луѓе освен поагресивен маркетинг.
Покрај блогот, настаните треба да бидат споделувани на социјални мрежи
за поголем одзив.

Редовни настани:
- Прва Помош не стигнува до или им помага на доволно значителен број на
луѓе.
- Неименуван настан / Сподели Знаење - секој Четврток? - да покрива
различни теми поврзани со отворена култура, на пример поправање на 3Д
принтер, ад-хок предавања на различни теми, рандом хакирање.
- fau сака да одржи настан еднаш во неделата со главно хакирање хардвер,
можеби како дел од ^

4. Предавања или средби
- Предавања - имаат предавач и програма, траат подолго време, еднаш во
неделата, може да се плаќаат и добри се ако на хаклабот му требаат пари.
- Средби - релаксиран распоред, само донации, различни интересни групи
или предавачи.


On 9/2/18 8:16 PM, tin wrote:
> Состанокот ќе се одржи утре (03.09.2018, понеделник) во 19:00ч. во КИКА.
>
> Поздрав,
> Тино
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20180906/3b76c14f/attachment.sig>


More information about the Ossm-members mailing list