[2s.mk-friends] OSCAL Tirana 18-19 мај 2019

Novica Nakov nnovica at gmail.com
Mon Apr 29 15:14:28 CEST 2019


Конфереција во Тирана. oscal.openlabs.cc/

Македонска заедница има отворена покана да присуствува, но за жал
организаторот не успеа да обезбеди средства за помош за пат или слично.
Сепак кој е заинтерсиран да оди луѓето стојат на располагање да помогнат со
совети за сместување и слично.

-- ннвц
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20190429/3a484ec4/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list