[2s.mk-friends] селење на хаклаб

Novica Nakov nnovica at gmail.com
Fri Jul 3 12:13:28 CEST 2020


Дадов предлог да се пресели хаклабот бидејќи додека трае пандемија секако
не можеме да одржуваме настани во него, па испаѓа за џабе плаќаме закупнина
и друго.

Јас можам да понудам место каде би се чувале работите додека да дојде
следното отварање. Исто имам на располагање берлинго за да пренесеме тоа
што може да се пренесе.

Тука за дискусија.

-- 
≠
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20200703/6079eeb3/attachment.htm>


More information about the Ossm-members mailing list