<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Здраво на сите</FONT></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Студент сум на постдимпломски студии (MSc in 
Information Systems) на Шефилд универзитетот во Солун и почнувам со работа на 
магистерската под наслов "Free/Open Source Software and Business: Forming a 
migration policy."</FONT></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Истражувањето на оваа тема ќе трае околу една 
година и ќе вклучи анализа на факторите кои влијаат на успехот или неуспехот на 
вакви миграции на информационите системи, како и постмиграционите прашања. 
Фокусот е на средни и големи корпорации.</FONT></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>За почеток ми е потребна помош во форма на буквално 
било какви информации во врска со миграција на free/open source (особено Linux) 
од страна на деловни субјекти во земјите на Балканот, и тоа:</FONT></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>- Листа на фирми кои мигрирале на FOSS (првенствено 
Linux) успешно, неуспешно, кои планираат да мигрираат или ја разгледуваат таа 
опција<BR>- Листа на сите здруженија за FOSS на Балканот (веб адреси, емаил, 
лица за контакт, итн.)<BR>- Листа на сите здруженија на информатички фирми во 
земјите од регионот и нивната релација со здруженијата за FOSS (постои, 
непостои, успешна, неуспешна итн)<BR>- Листа на информатички фирми кои нудат 
поддршка за Linux во било која форма (outsourcing на миграции, развој на 
софтвер, 24х7 поддршка итн.)<BR>- Листа на универзитети кои имаат отворена 
програма за развој и поддршка на FOSS.<BR>- Листа на медиумски куќи кои даваат 
отворена поддршка на FOSS<BR>- Истражувања за бројот на корисници на Linux меѓу 
корпорациите и владини институции<BR>- Користење на Linux и FOSS генерално, во 
владини институции (линкови, контакт информации, итн.)<BR>...како и било какви 
други информации доколку сметате дека се интересни за понатамошно 
истражување.</FONT></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>За старт ми се потребни информации за земјите од 
Балканот, a првенствено за Македонија.<BR>Благодарам однапред за 
помошта.</FONT></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Крис</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>-----------------------</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Кристијан Спиров<BR><A 
href="mailto:kristijan.spirov@stb.com.mk">kristijan.spirov@stb.com.mk</A></FONT></DIV></FONT></DIV></FONT></DIV></BODY></HTML>