<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=ISO-8859-5" http-equiv="Content-Type">
  <title></title>
</head>
<body>
<br>
<blockquote cite="mid20040622220421.A4ADA11EF0@hedona.on.net.mk"
 type="cite"><br>
  <pre wrap="">На 22 јун 2004 (вторник), Arangel Angov напиша:

  </pre>
  <blockquote type="cite">
    <pre wrap="">Со оглед на тоа дека во сабота треба да се оди во Кочани најдобро би 
било да расчистиме некои работи.
    </pre>
  </blockquote>
  <pre wrap=""><!---->
Ако се најдат уште тројца ќе земам и јас кола. Ама не сум сигурен за
останување два дена.

Знаете ли за преноќиште во Кочани и колку пари е спиење?
  </pre>
</blockquote>
Абе какво преноќиште, кај мене ќе ве збутам 8 души. Ако фали место по
другари и другарки ќе ве раздадам :-)<br>
</body>
</html>