<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  <title></title>
</head>
<body>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.idividi.com.mk/Futurama/InternetIT/282230/index.html">http://www.idividi.com.mk/Futurama/InternetIT/282230/index.html</a><br>
<br>
Вашингтон, 20 јули (МИА) - "Мајкрософт" прифати да плати 20 милиони
долари за купување на називот на доменот lindows.com <b>и да му
забрани на<u>
помалиот издавач на софтвер за слободен пристап "Линукс"</u> да ја
користи
марката што е многу врзана за неговиот кориснички систем Windows.<br>
<br>
</b>Кој ги пиши овие работи ? :)<br>
</body>
</html>