<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /></head><body style="font-size:10pt;font-family:Verdana">
<p>On Wednesday 01 September 2004 16:46, Arangel Angov wrote:</p>
<p></p>
<p>> Па што има врска тоа? Ти да не сработи нешто па да пишам дека има нешто</p>
<p>> ново... ? :)</p>
<p>></p>
<p></p>
<p>Да, досега имам направено неколку апликации кои КОМОТНО можат да се имплементираат во Малина. Меѓутоа на последниот состанок на Малина тимот (иако тоа личеше на тим за локализација), предлогот да одат некои од моите апликации во Малина заврши со „А не може да се најде на Интернет таква апликација и да се преведе?“, такашто не вели дека не сум сработил ништо. Јас создавам, ти (и другите што САМО преведуваат) модифицираш. </p>
<p></p>
<p>> > <>2. Кој Тоа одлучи да основа на македонската Linux алтернатива е Федора?</p>
<p></p>
<p>И пак: <span style="font-weight:600">Кој одлучи база на македонската Linux алтернатива е Федора? </span>Тука исто може и по некој аргумент за тоа ЗОШТО е избрана Федората, само без коментари од типот „99% е преведена“.</p>
<p></p>
<p>> > 3. Кој се е во тимот? Кој одлучува, а кој спроведува?</p>
<p>></p>
<p>> Тимот ти го пишува на страницата. Плус-минус некој, тие се луѓето што ќе</p>
<p>> го напраат тоа. Ако некој сака да помогне досега никогаш не сме одбиле</p>
<p>> помош. :)</p>
<p></p>
<p>Ете и јас сум во тимот за програмирање. Досега немам добиено никакви инструкции од надлежниот (кој воопшто и не постои) за проекти за програмирање.  Значи тоа „<span style="font-weight:600">Ако некој сака да помогне досега никогаш не сме одбиле помош. :)</span>“ отпаѓа. Ете сакам да помогнам, кажи што треба да направам? Да преведувам? 100 пати (досега кажав) сум попродуктивен кога се работи за програмирање. Редица други мисли ми се редат овие денови ама се плашам од општ хаос!</p>
<p></p>
<p>Поздрав...</p>
<p></p>
<p>П.С.</p>
<p>Освен Томе и Глиша (Qt апликацијата за менување на резолуција), досега немам видено други македонски слободни проекти. Тоа не ви кажува ништо? На пример, колкумина од вас досега го компајлирале Gemter Pack, колкумина од вас досега го компајлирале GIB (проектот на Томе). Сето тоа неверојатно многу фрустрира!</p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
</body></html>