<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content=text/html;charset=UTF-8>
<META content="MSHTML 6.00.2800.1458" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY text=#000000 bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Јас сум нов на листава од Прилеп. Од досегашниве 
познавања за Linux (скоро никакви) би сакал да започнам со Linux 
SUSE. Освен во Neocom каде на друго место би можел да го најдам 
овој Linux (и некакво упатство по можност). Жал ми е што не бев во Саботата во 
Битола, бев на екскурзија. </FONT></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Поздрав до сите</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Филип</FONT> </DIV>
<BLOCKQUOTE 
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
  <DIV 
  style="BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: black"><B>From:</B> 
  <A title=igor.talevski@eureka.com.mk 
  href="mailto:igor.talevski@eureka.com.mk">Talevski Igor</A> </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A 
  title=ossm-members@hedona.on.net.mk 
  href="mailto:ossm-members@hedona.on.net.mk">ossm-members@hedona.on.net.mk</A> 
  </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Thursday, September 30, 2004 8:46 
  AM</DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: [Ossm-members] Re: Fwd: Re: 
  Re: Two Macedonias</DIV>
  <DIV><BR></DIV>Има и такви кои доправа почнуваат да го користат...<BR><PRE class=moz-signature cols="72">
_________________________
     Talevski Igor
   EUREKA informatika
<A class=moz-txt-link-freetext href="http://www.eureka.com.mk">http://www.eureka.com.mk</A>
    <A class=moz-txt-link-abbreviated href="mailto:itt@eureka.com.mk">itt@eureka.com.mk</A>
   ++389(0)2 3120-945
_________________________

Computers are like air conditioning - they both stop working when you open windows.</PRE><BR><BR>Дамјан 
  wrote: 
  <BLOCKQUOTE cite=mid200409281515.22329.penguinista@mail.net.mk type="cite">
    <BLOCKQUOTE type="cite"><PRE wrap="">Се вадат две можни заклучоци:
1. Има многу малку корисници на Linux во државава; или
2. Сајтот не е ни од далеку промовиран колку што би требало да биде.
    </PRE></BLOCKQUOTE><PRE wrap=""><!---->
Или Linux корисниците не сакаат да учествуваат во анкети, нели.

  </PRE></BLOCKQUOTE>
  <P>
  <HR>

  <P></P>_______________________________________________<BR>Ossm-members mailing 
  list<BR>Ossm-members@hedona.on.net.mk<BR>http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>