Во преговори сме изгледа ќе биде во Лептокарија во Африка и во сабота на 19<br>
од 3 до 8 саат поручек.<br>
Толку!<br>
<br>
Не трева многу да му ја мислите туку само да се прајавите и тоа е тоа!<br>
<br>
<br>