Имам инсталирани Mandrake 10.0 и Win2000 со NTFS партиција но под
Mandrake никако не можам на партицијата windows( mnt/windows) да ставам
write premission(или пак било како да ги менувам ) и тоа логиран сум
како root. И уште една работа компјутерот ми е поврзан во локална мрежа
но не знам да ја наместам иконата за LAN во Mandrake  што се
нагоѓа во taskbar-ot до часовникот како кај Win2000. Ве молам за помош.<br>