<br><div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"><br>Што знам добро  е да пробаме...<br>Луѓе има, спонзори малце потешко, али<br>мислам дека можеме да најдеме нешто со
<br>помош на Sun и останатите.<br><br>Е сега имаме и некои проблемчиња</blockquote><div><br><br>Јас мислам дека имаме повеќе проблемчиња и мислам дека сеуште не сме дошле до тоа ниво да можеме да организираме ваков настан, мислам реално да гледаме - нема шанси.
<br><br>Поздрав, Зоки.<br></div><br></div><br>