Sorry! Од погрешно место пратена порака во UTF-8. Се работи за ова...<br>
----------<br>
До сите заинтересирани:<br>
<br>
Добив информација дека бараат луѓе кои би држеле обука за Линукс во
странство. Се работи за ангажман во некоја од поранешните советски
републики, за период од 10 месеци. Работата била добро платена. <br>
<br>
Ако има заинтересирани, за повеќе информации можете да се обратите на Ники Пандурски на 071/309-289.<br>
-------------------<br>
<br>
Поздрав