<br><br><div><span class="gmail_quote">On 2/16/06, <b class="gmail_sendername">Ivan Stojmirov</b> <<a href="mailto:stojmir@linux.net.mk">stojmir@linux.net.mk</a>> wrote:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Серверот е повторно онлајн, но само уште 3 дена, потоа го гасат<br>перманентно.<br><br>Направивме бекап на сите податоци, со надеж дека во скоро време ќе<br>најдеме нов хостинг.<br>За секој случај, можете и сами да си ги бекапирате податоците и базата.
<br><br><br><br>С<br><br>--<br>If at first you don't succeed, call it version 1.0.<br>_______________________________________________<br>Ossm-members mailing list<br><a href="mailto:Ossm-members@hedona.on.net.mk">Ossm-members@hedona.on.net.mk
</a><br><a href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members">http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br></blockquote></div><br>Честито!<br>