Да се согласувам со тебе потполно... Значи се глеаме у Елфаско во 17 часот.<br>поздрав Ицко.<br><br><div><span class="gmail_quote">On 2/17/06, <b class="gmail_sendername">Bozidar Proevski</b> <<a href="mailto:bobibobi@freemail.com.mk">
bobibobi@freemail.com.mk</a>> wrote:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">On петок 17. февруари 2006 12:21, Арангел Ангов wrote:
<br>> На пет, 2006-02-17 во 12:01 +0100, Ivica Micev напиша:<br>> > Како прво... Елфаско се наоѓа на ЕТФ во барака 5 втората врата<br>> > десно... Значи кај атест на машински, т.е. карши атестот... Инаше дали
<br>> > е во 17 или во 18 часот не е ни важно оти ќе има каснење како по<br>> > обичај... Поздрав Ицко.<br>><br>> Јас сепак би ги замолил сите да дојдат во 17.00 и да не доцнат. Ако<br>> тргнуваме со вакви ставови нема да стигнеме далеку. :)
<br>Не се работи за доцнење. Не можам да дојдам во 17.00, па прашувам дали може да<br>се помести<br><br>Поздрав Боби<br>_______________________________________________<br>Ossm-members mailing list<br><a href="mailto:Ossm-members@hedona.on.net.mk">
Ossm-members@hedona.on.net.mk</a><br><a href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members">http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br></blockquote></div><br>