До рамот било... ц ц ц ц. Рокнат скроз. Цркнала едната плочка а ми поеба цел фајл систем.<br>