<div>Поздрав до сите,</div>
<div> </div>
<div>Ова е предлог верзијата на препораките што ОССМ ќе ги поднесе до Project</div>
<div>Advisory Board-от на UNDP за актуелниот проект.</div>
<div> </div>
<div>Документот го пишувавме Новица и јас, во предвид се земени и збелешките од</div>
<div>состанокот на 22 јуни 2006 година.</div>
<div> </div>
<div>Еве го на увид на заедницата, коментари забелешки и дополнување се добредојдени</div>
<div>во оваа нишка.</div>
<div> </div>
<div>--</div>
<div>Игор</div>