<br>Благодарност до сите за активното учество во ревизијата, коментарите <br>кои до сега беа изнесени ќе бидат вметнати во документот, <br>би требало некаде утре да има ревидирана верзија. Ако некој има дополнителни забелешки 
<br>може да се изнесуваат до сабота, да речеме до пладне. Потоа ќе треба да ги вметнеме<br>и тие забелешки во финалниот документ, да го средиме абстрактот во недела и во понеделник<br>официјалната верзија ќе им биде доставена на UNDP.
<br><br>-- <br>Поздрав,<br>Игор<br>