Токму така...<br>еве<br><a href="http://ickoman.blogsome.com/2006/06/24/p38/#comments">http://ickoman.blogsome.com/2006/06/24/p38/#comments</a><br><br>инаку јас се мотав со програмата на ВМРО-ДПМНЕ и точно пишува за проблемот со договорот и мислам дека треба повторно да се актуелизира проблемот, но по формирањето на владата.
<br>Тие се спремни за соработка со заедницата.<br>поздрав Ицко!<br>