On 7/18/06, <b class="gmail_sendername">Vladimir Stefanov</b> <<a href="mailto:vladoboss@mt.net.mk">vladoboss@mt.net.mk</a>> wrote:<div><span class="gmail_quote"></span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Да се надополнам, ми се јавија од Ars Aperta<br><a href="http://www.arsaperta.com/en/index.html">http://www.arsaperta.com/en/index.html</a> и воодушевени се од проектот, и<br>се понудија за било каква помош да им се обратиме, нормално бесплатно.
<br>За OpenBalkans бирократијата во ЕУ ќе решава после одморите што значи до<br>септември ништо нема да се знае.<br><br>Vladimir Stefanov напиша:<br>> за помала сума има повеќе шанси да се добие одобрение). Апликацијата е
<br>> поднесена и се чека на одлука од ЕУ. Им пишав за нашиот проект и им<br>> реков дека може (ако биден одобрен од ЕУ) заедно да настапиме. Чекам<br>> повратна информација во моментов.</blockquote><div><br> </div>
<br></div>Владо, чекај, чекај малце,<br>
<br>
Јас ама баш ништо не те разбрав.<br>
<br>
1. Што е тоа <a href="http://www.openbalcans.org">www.openbalcans.org</a> ? Кои се? Што се? и Кој конкурирал за што? <br>
2. Кои се Ars Asperta, од каде се ? Од кај дознале, па ти се јавиле? Од кај ги знаеш?<br>
<br>
За сега овие ми се недоумиците, мислам дека и другиве на листа кои што не се запознаени со<br>
ова не им е ама баш јасно за што зборуваш<br>
<br>
-- <br>
Игор