<div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">Јас иако многу не сум директно запознаен со проектов, делува супер и имам<br>прашање: кога би била имплементацијата/реализацијата на истиот? Дали во
<br>Септември може да се очекуваат активности во врска со проектов?<br><br>Поздрав</blockquote><div><br>Имплементацијата и роковите зависат од UNDP  и нивната селекција<br>кои општини ќе учествуваат во проектот. Ако ги одберат летово, 
<br>да би требало околу септември да почне со активна реализација.<br><br>Дали може Битола да учествува, и дали ќе ја одберат, не знам како<br>треба да се лобира. Ако имаш контакт во општина, информирај ги дека има<br>таков проект па нека си лобираат они, да бидат една од 3-те општини. 
<br><br>Целта на иницијаторот на прокетот Раул Замбрано, е откако ќе заврши проектот <br>(како и да заврши), сепак општините да останат со луѓе од заедницата кои локално<br>ќе даваат поддршка. <br><br>Бидејќи Лугола е активна во Битола, таа општина е одличен кандидат за една од 3-те,
<br>но наше е само да предложиме сепак, конечниот збор го има проект менаџерот од УНДП.<br><br><br> -- <br>Игор<br></div><br></div><br>