On 9/29/06, <b class="gmail_sendername">Stojance</b> <<a href="mailto:sdimitrovski@gmail.com">sdimitrovski@gmail.com</a>> wrote:<div><span class="gmail_quote"></span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Што е подобро? Fedora или Ubuntu?</blockquote><div><br>Ахој,<br>
<br>
Млад си ти за Fedora и за Убунту. Тие се за пензионери. Инсталираш и се
работи. Нема ништо што да подесиш. Нема да ти биде интересна се ќе ти
работи . Плус ќе нема за што да поставиш прашање на листава...;-)<br>
<br>
Земи некоја hardcore, дистрибуција инсталира ја, преинсталирај ја,
конфигурирај, чачкај, расипи ја и пак поправи ја. Истражувај, барај...<br>
<br>
Ај најди некоја таква, па пиши што си направил...<br>
<br>
Хинт: <a href="http://distrowatch.com/">http://distrowatch.com/</a><br>
<br>
-- <br>
Игор<br> </div><br></div><br>