За тебе Стојанче, ако треба и ќе отвориме.<br><br>server <a href="http://irc.freenode.org">irc.freenode.org</a> #ossm<br><br><br><br><div><span class="gmail_quote">On 9/30/06, <b class="gmail_sendername">Stojance Dimitrovski
</b> <<a href="mailto:sdimitrovski@gmail.com">sdimitrovski@gmail.com</a>> wrote:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Длаи знаете каде да го најдам ДВДто од Федора Кор 5. Многу ми е потребно а веке со превземањево сум 500 мб преку. Ако некој го има нека ми го прати по пошта. Ќе му ја пратам адресата. Има некој ИРЦ канал за Слободен Софтвер Македонија. Малце е спора листава. :)
<br clear="all"><span class="sg"><br>-- <br>I hope your life sucks...
</span><br>_______________________________________________<br>Ossm-members mailing list<br><a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="mailto:Ossm-members@hedona.on.net.mk">Ossm-members@hedona.on.net.mk
</a><br><a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br><br></blockquote>
</div><br>