Да, SMF функционира на македонски и да подржува неограничено ниво на подфоруми (<a href="http://forum.marifet.com.mk">forum.marifet.com.mk</a>). Во моментов излезе 1.1 финалната верзија што се спремаше долго време и има голем напредок во подршката на utf-8. 
<br><br>Што се однесува до форумот нa Ubuntu, тоа e VBulletin. Ако немаш 3 луѓе кои шо ќе го одржуваат или пишуваат измени за него не го избириaj. Тешко се прават измени. Се плаќа.<br><br>Јас го имам делумно преведено SMF 
1.1 RC3 (предниот делот) и ако ти треба слободно пиши ми ќе ти го пратам она што го имам.<br>