ОК, така е. Се извинувам за конфузијата. Сум заборавил за овој проблем бидејќи последен пат го гледав СМФ пред 2 години.. <br><br>Значи phpBB е сепак валидна алтернатива за ФОСС решение.<br><br>Јован<br>