Јас дојдов до едно „откритие" додека го слушав подкастот на Red Hat Magazine. Првиот подкаст има еден дел вака: „... A 2004 study that Stanford did said that the 2.6 Kernel has 0.17 defects per thousand lines of code. Commertial software generally has 20 to 30 defects per thousand lines of code...". Додека може симнете го подкастот на 
<a href="http://www.redhat.com/v/ogg/jones-moglen.ogg">http://www.redhat.com/v/ogg/jones-moglen.ogg</a> во ogg формат секако, и предложувам да се пушти на работилницата.<br>