Знам читав негде на листава за WP на Македонски. Кај да се превземе ова и како се инсталира?<br clear="all"><br>-- <br>I trust everyone, it's the devil inside them I don't trust.