ОК. Од <a href="http://softver.org.mk">softver.org.mk</a>? Многу ти е добар коментаров...<br><br><div><span class="gmail_quote">On 12/21/06, <b class="gmail_sendername">Новица Наков</b> <<a href="mailto:novica@bagra.org">
novica@bagra.org</a>> wrote:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"><br>> Ја можам ама кажете што да ставам и како од прилика да биде дизајнот?
<br><br>Да ти кажам во духот на првиот постер не можам, пошто не знам каков беше тој а<br>немам дигитална верзија да ти покажам. Можеш да го земеш банерот од сајтот и<br>со тоа нешто да склопиш + насловот +#3 + содржината исто од блог и така
<br>нешто. Смисли. :)<br><br>--<br>Новица<br><br>Computers are like air conditioners, they stop working when you open windows.<br></blockquote></div><br>-- <br>I trust everyone, it's the devil inside them I don't trust.