Заборавив да ви кажам дека драјверот на блог што ми е ставен е за spca5xx камерите. Има еден мал проблем (ја покажува сликата наопаку) ама се решава со превртување на камерата.<br><br><div><span class="gmail_quote">On 12/22/06, 
<b class="gmail_sendername">Stojance Dimitrovski</b> <<a href="mailto:sdimitrovski@gmail.com">sdimitrovski@gmail.com</a>> wrote:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Драјверот е тиња ама има за него rpm, ја го имам рпмот ама мислам дека е за Кернелите за Ф6. Ќе му го пратам на некој по маил или ќе го закачам кај мене на блог. <br>Го завршив плакатот. Го има кај мене на блог од 1:40 ПМ.
<br><span class="sg">-- <br>I trust everyone, it's the devil inside them I don't trust.
</span></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>I trust everyone, it's the devil inside them I don't trust.