Драјверот е тиња ама има за него rpm, ја го имам рпмот ама мислам дека е за Кернелите за Ф6. Ќе му го пратам на некој по маил или ќе го закачам кај мене на блог. <br>Го завршив плакатот. Го има кај мене на блог од 1:40 ПМ.
<br>-- <br>I trust everyone, it's the devil inside them I don't trust.