On 12/27/06, <b class="gmail_sendername">Дамјан Георгиевски</b> <<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>> wrote:<div><span class="gmail_quote"></span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Ај да се обратам до зааедницата, ваљда некој има повеќе искуство со OpenOffice<br>Impress (или Kpresenter, или сличен програм?).<br><br>1. Имам текст: aaaaaaa bbb ccccccc, сакам на клик ова ccccccc да се придвижи<br>на лево и притоа да го „смачка" bbb, така да накрај да остане само aaaaaaa
<br>ccccccc. Предлози?<br><br>2. Линераниот тек на презентациите не секогаш ми врши работа. На пр. некогаш<br>имам потреба помеѓу слајд 3 и 4, да ги прикажам слајдовите 3a, 3b и 3c, па да<br>се вратам на 3 (или 4). Има ли начин тоа да се направи?
<br><br>3. Или пак, некогаш во дискусија имам потреба да покажам слајд кој не е во<br>нормалниот тек на слајдовите.. Има ли некоја можност ова да се направи?<br><br></blockquote></div><br>Мислам дека не може да се рипа по слајдови, ама можеш да ги копираш истите и да ги ставиш на местата каде што треба. А ова за текстот ќе испробам неколку пати па ќе ти кажам како.
<br><br>А иначе вчера беше СУПЕР! Па сакам! :)<br><br>-- <br>I trust everyone, it's the devil inside them I don't trust.