Ми е жал што не сум Скопје и нема да бидам на предавањето ама објавив на групата што ја користиме за предметот структурирано програмирање.<br><br><div><span class="gmail_quote">On 1/21/07, <b class="gmail_sendername">Новица Наков
</b> <<a href="mailto:novica@bagra.org">novica@bagra.org</a>> wrote:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"><br>Пратете по факултетски листи и на други места каде што мислите дека студентите ќе го
<br>прочитаат.<br><br><br><br><br>--<br>Новица<br><br>"All that is necessary for the triumph of evil<br>is that good men do nothing." - Edmund Burke<br>_______________________________________________<br>Ossm-members mailing list
<br><a href="mailto:Ossm-members@hedona.on.net.mk">Ossm-members@hedona.on.net.mk</a><br><a href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members">http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br></blockquote>
</div><br><br clear="all"><br>-- <br><<<Stojanovski Viktor>>>