On 2/1/07, <b class="gmail_sendername">Bozidar Proevski</b> <<a href="mailto:bobibobi@freemail.com.mk">bobibobi@freemail.com.mk</a>> wrote:<div><span class="gmail_quote"></span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<br>Контролер со програмабилна логика.<br>(евристика за англискиот јазик: читај одназад)</blockquote><div><br>Да... јасно ми е за тој факт, само што професорот е само за варијантата Програмабилен Логички Управувач (барем тие шо се на ФЕИТ (ЕТФ) и правеле семинарска по автоматика знаат). Ај она да ја игнорам евристиката ќе ја прифатам. Али некако Управувач... Е тука... Не знам да кажам.
<br>Мислења.<br> </div><br></div>