<br><div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">Предлог 3: (ова повеќе важи за Битола) да ги собереме професорите и останатите<br>од образовниот процес да им понудиме можност за соработка и да се испита
<br>можноста за креирање секции за слободен софтвер во школите; во најдобар<br>случај ако професорите се сложат, во училиштата да почнат да предаваат<br>OpenOffice.org барем еднаш неделно и да го имаат во агендата ODF форматот;
<br>после Стојанче и ученици како него да немаат проблеми дали семинарските ги<br>прават во OO.org а не MS Office;</blockquote><div><br>Александар, ние само еднаш неделно имаме информатика... :) <br></div><br></div><br>