:)<br><br>ОК е ова, само ова со училиштата немора само Битола и во Скопје, барем 2 - 3 училишта... ако треба јас ќе дејствувам кај мене во училиште. :-)<br>