<br><br><div><span class="gmail_quote"><br></span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">вака сега, утре во 19.00 на Freenode IRC каналот #lugola ќе има брејнсторм
<br>сесија, така одлучивме со Јове, да се добијат идеи и предлози за тоа кои<br>упатства треба да се преведуваат и какви да се пишуваат.<br><br>Значи утре во 19.00 на #lugola, прелиминарно, ве молам за поголем број<br>присутни на седницата.
</blockquote><div><br><br>Малце е незгоден терминов, нека биди на пример во 20:30<br></div></div>