Неможе!<br><br>Треба да имаш, или да одиш на факултет. И да имаш над 18 години. Не е ни за средно. Четврта можеби...<br>