<br><br><div><span class="gmail_quote"></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">Стојанче НЕ ПОГРЕШИ!<br>На негови години, а и на твои точно тоа е што треба да го прави. Да фрли камен
<br>во џам од школо, да напише „Македонски е курва" со спреј на ѕид, да направи и<br>дели фалери Vista sucks на плоштад итн.<br><br>Више преку кур од политичка коректност и само-цензура.</blockquote><div><br><br>БТЊ, не сме генерација со Стојанче и мислев дека се трудиме да бидиме малце поинакви од другите.
<br><br><br></div><br></div><<<Stojanovski Viktor>>>