>Во Скопје ќе биде на 15, нели Битола е подоцна?<br><br>Оваа година и во Битола ќе види на 15.<br>