<span class="gmail_quote"></span><span class="gmail_quote"></span>> Претпоставувам дека Благоја алудира на фактот што додека еден зборува (за штои да е), некои <br>
> си се занимаваат со компјутерите, наместо да слушаат...<br>
> (ама само претпоставувам...)<br><br>Таа е една од причините дека се покажува непочит. Инаку факт е дека треба да се видиме, а за тоа колку е организација или заедница може да збориме цел ден и ништо нема да направиме. Знаеме дека ако сакаш да работиш еве ти TO-DO листа и работи. И што????!!!!
<br>Ништо!<br>Не се работи за тоа кој колку работел и кој колку ќе сработи, јас денес 20 пати ја отворив TO-DO листата и скоро сите работи од таа Вечна листа што е таму се сработени, ако грешам дајте ми работа еве што не е сработена од превод или од дизајн да се вклучам. 
<br><br>Интеракцијата е знаемарена и е оставена само на 3-4 -ца луѓе, затоа предлагам да се видиме еве нека биде и во вторник на Сподели Кино, ама зашто да се ограничиме на листа и на чат кога тука сме и можеме да се видиме и да се направи нешто. 
<br> <br>Балал е "глуп" што се шета Прилеп, Гевгелија, Кавадарвци и слично. Не туку друго е коа на некој само ќе му пишиш, а друго е кога ќе го видиш. <br>До каде е целата заедница/организација (како сакате) стигната од нејзиното постоење. Што е сработено и што ново треба да се промени за поголеми резултати. 
<br>Тоа ми е муабетот. <br><br>Поздрав Благој<br>