> никој не го чита <a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://bugs.softver.org.mk/task/94" target="_blank">http://bugs.softver.org.mk/task/94</a> а?<br><br>> споредба со <a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.pradosoft.com/" target="_blank">
http://www.pradosoft.com/</a> на пример?<br><br>Да го чита, но инспирација кога ќе ја имаш во главата треба да ја спроведиш.<br>Тоа што треба да има како линкови и сите тие работи можат да се сменат и <br>да се додадат без проблем. Затоа и пишав да се гледа како дизајн, 
<br>а не дали се точни информациите во него. Ќе ги сменам до вечер <br>и ќе го пратам со точни информации.<br><br>Поздрав, Блаш<br>