Кул...<br>Може да се тргнат јазиците нема проблем (мислам знамињата),<br>а ќе поработам на тоа да ги нагласам насловите...<br><br>Фала, Благој<br>