<br><br><div><span class="gmail_quote">On 10/19/07, <b class="gmail_sendername">Новица Наков</b> <<a href="mailto:novica@bagra.org">novica@bagra.org</a>> wrote:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<br>Не гледам потреба посебно да се организираме. Сѐ што треба да се направи е да<br>се појде на плоштад и да се остави ливче со „користете слободен софтвер во<br>јавната администрација" во сандачињата. Ако некој сака може и подолг текст да
<br>напише и таков да остави. Ресусри за овие работи има на<br><a href="http://slobodensoftver.org.mk">slobodensoftver.org.mk</a>.</blockquote><div><br><br>Мислев  барем да договориме неколку теми. Иницијативата за Хаклаб може да се спомне во овој контекст. Идејата е одлична. Одговараза денот на идеите. :)
<br></div><br></div>-- <br>Тони Костов