On 10/25/07, <b class="gmail_sendername">Новица Наков</b> <<a href="mailto:novica@bagra.org">novica@bagra.org</a>> wrote:<div><span class="gmail_quote"></span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<br>Нешто зборевме да го преместиме СЗ во Точка во сабота (секоја сабота), а<br>киното да си оди секој вторник. Така ќе има повеќе настани и сѐ ќе биде на<br>едно место.<br></blockquote></div><br clear="all">Јас колку што броев, пред две недели во вторник имаше Сподели кино. По логика, мислев дека и овој вторник има(ше) Сподели кино, а за следниот - Сподели знаење...
<br>ОК, просторијата за која зборував е вообичаено празна и мислам дека нема да биде проблем и за другиот вторник (или некој друг ден во текот на неделата) да ја користиме. Сепак, ќе треба да прашам да не евентуално има нешто друго планирано тој ден.
<br><br><br><br>-- <br>Тони Костов