<br><br><div class="gmail_quote">On Dec 20, 2007 11:03 PM, Новица Наков <<a href="mailto:novica@bagra.org">novica@bagra.org</a>> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<br>ми стигнаа некои информации дека се прави ново списание за компјутери. не знам<br>многу детали, но она што го знам е дека бараат луѓе за во редакција.<br><br>кој е заинтересиран (ако има таков) нека пише да го препратам за муабет за
<br>повеќе информации.<br><a href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank"></a><br></blockquote></div><br><br clear="all">Јас сум заинтересиран, прати ми информации.<br>-- <br>======================
<br>Viktor Stojanovski             <br><a href="mailto:stojanovski.viktor@gmail.com">stojanovski.viktor@gmail.com</a><br>071 350 009