2008/1/15 Biljana Kochoska <<a href="mailto:biljana.kochoska@gmail.com">biljana.kochoska@gmail.com</a>>:<br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Јас сметам дека студентите се многу тешки за работа од неколку аспекти:<br>1. Студент е општ поим кога ги гледаме посебно во групи тие се<br>специјализираат во одредена област, која колку е подалеку од<br>техничките науки потешко е до тој примерок на студенти да се пристигне
<br>за некако да се ангажираат.</blockquote><div><br>Не се сложувам тука затоа што слободниот софтвер и софтверот со отворен код не го користат само студентите од техничките факултети. Доколку сите тие доволно се запознаат со алтернативни решенија базирани на СС/СОК ќе видат каде може и они да помогнат. Тргнете од фактот дека програма за сметководство не може да ја прави програмер без да му објасни сметководителот како идат работите внатре. Вакви примери има еден куп. 
<br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">2. доколку зборуваме за студенти само од техничките факултети, тогаш<br>
не зборуваме за некаво ширење на идејата, затоа што поголемиот дел од<br>нив се запознаени со слободниот софтвер и веќе се определени дали<br>сакаат да го користат или не.</blockquote><div><br>И овде не се сложувам ради тоа шо на нашите технички факултети уште има и ќе има „закржлавени" студенти што имаат сфаќања у смисол зашо ја да правам софтвер шо бесплатно ќе му го давам на комшијата или ќе работам за Мајкрософт зашо го сметам за некаква си империја или општ двигател на ИТ индустријата? Значи овде важи она македонско правило (барем според мене) да нашиот народ е образован и чита, али не дочитува до крај или го чита она што на него му одговара или не му одговара. 
<br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">3. Доколку го користат сигурно се запознаени со постоењето и работата<br>
на оссм и имале шанси да се вклучат и помогнат, но доколку не слушнале<br>и не знаат (претпоставувам ова е нашата таргет група), работата со<br>овие луѓе и пристапувањето до нив би можело да се изведе со испраќање<br>на едн спам њузлетерче кои пристојно би ги замолило за помош на
<br>заедницата или понуда за соработка...<br><div class="Ih2E3d"></div></blockquote><div class="Ih2E3d"><br>Јас би исто предложил воведување на некаков си вид на анкети. На пример правење на анкети у смисол што мислиш за СС/СОК, дали си запознат што значи, зошто го(не) користиш, дали си запознат со случувањата организирани од Слободен Софтвер Македонија, зошто (не)ги посетуваш, ... Едноставно да не се претпоставува колку се смета дека студентите (не) се запознаени со 
2с.мк туку едноставно статистиката да покаже. Така полесно би се знаело што се слаби точки на организацијата од надворешен поглед и општо на сите случувања.<br><br>Поздрав<br><br></div></div>