Дечки, помагајте, ми тереба линк од некој CMS на Македонски. Знаете дали има јазичен пакет за џумла 1.5?<br><br>Поздрав,<br>Мартин