<br><br><div class="gmail_quote">2008/2/1 Дамјан Георгиевски <<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<div class="Ih2E3d">> > други идеи?<br>> ><br>> > дали е изводливо да имаме листа news? таму би можеле да претплатиме некои<br>> > новинари и сл.<br>><br>> Можам да отворам нова сметка <a href="mailto:newsletter@slobondensoftver.org.mk">newsletter@slobondensoftver.org.mk</a> која што<br>
> ќе им ги препраќа пораките до одредена листа на адреси.<br>><br>> Праќаш на неа, им стига на сите новинари.<br><br></div>е браво само што ја стави адресата на сите SPAM листи<br><font color="#888888"></font></blockquote>
<div><br><br>сречом погрешно го напишал доменот :-))<br></div></div><br><br>Јорданка<br>