<div class="gmail_quote">2008/2/12 DZvonko Nikolov <<a href="mailto:dzvonko7@nerdshack.com">dzvonko7@nerdshack.com</a>>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<br>
Има ли некаде некој текст или упатство за едубунту сервер кој би можел<br>
да помогне?<br>
Да читаат луѓето, да се учат, да прават и да се едуцираат.</blockquote><div><br>Кој сака да научи верувам дека доколку проба на google да најде, ќе најде се што му е потребно, дури и со screeshots што-како се прави...<br>
А и мислам дека официјалната документација од ubuntu е сосема доволно.<br></div></div>